Сигурност и защита 2017-04-15T10:52:33+00:00

Сигурност и Защита

Съдържание и авторски права

www.lenchelinen.com съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са защитени от българските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост.

Ние си запазваме правото да модифицираме, променяме или да разширяваме съдържанието на уебсайта (включително и линковете) по всяко време без предупреждение. www.lenchelinen.com не дава гаранция за нормалното функциониране на уебсайта и не носи никаква отговорност при липса на достъп до него, както и всякакъв вид щети, независимо дали директни или индиректни, в резултат от достъпа до онлайн магазина. www.lenchelinen.com не е отговорна за директни, индиректни, инцидентни и щети носещи последствия, отнасящи се до използването на уебсайта, особено когато са замесени линкове или хиперлинкове, включващи без изключение загуба, прекъсване на работа, повреда в програми или други данни и файлове в компютърната система, оборудването, софтуера или други уреди на потребителя. Уебсайтът може да съдържа хиперлинкове към сайтове от трети страни, страници или индиректно да посочва такива. Наличието на линкове до такива сайтове или страници в никакъв случай не загатва косвено одобрение на тяхното съдържание. www.lenchelinen.com категорично заявява, че няма контрол върху съдържанието на такива сайтове, и затова не носи отговорност за тяхното съдържание или всякаква форма на повреда, нанесена в следствие на тяхната употреба.

Политика на поверителност

Отговорната страна за обработка на данни, www.lenchelinen.com, следва закона на Република България касаещ защитата на личните данни.

Личната информация коя споделяте с нас служи за:

  • Задействане на заявеното споразумение за обработка на поръчката

Вие имате право за достъп и корекция на личните данни. Ако е наложително може да заявите молба за коригиране на информация, която е неточна, непълна или грешна.

За нас Вашите лични данни са конфиденциални, и няма да бъдат разкрити на лица или фирми от трети страни. Клиентът сам носи отговорност за запазването на своята информация за достъп до уебсайта и парола като конфиденциални. Вашата парола се съхранява в криптирана форма. По този начин www.lenchelinen.com няма достъп до нея. www.lenchelinen.com съхранява статистики на онлайн (анонимните) потребители, за а определи кои уебстраници от уебсайта са посещавани и до каква степен.

Ако имате някакви въпроси относно декларацията за поверителност, моля свържете се с нас.

Използване на „бисквитки“

По време на вашето посещение в онлайн магазина (www.lenchelinen.com), малки файлове, наречени „бисквитки“ може да бъдат съхранени във вашия компютър. Те осигуряват по-добрата работа на уебсайта при повторно посещение. „Бисквитките“ няма да бъдат използвани с цел наблюдение на вашата онлайн активност.

Вашият интернет браузър ви позволява да ограничите използването на „бисквитки“. В такъв случай ще бъдете уведомени, за тяхното инсталиране, а след това ще ви бъде предоставена възможността да ги изтриете. За повече информация отидете в секция Помощ/Help на вашия браузър.

С използването на нашия уебсайт, Вие се съгласявате с използването на „бисквитките“.